Χριστοδουλάκης Ελ. Απ.- Όλες οι εξελίξεις στον κλάδο των ακινήτων

Ο Απόστολος Ελ. Χριστοδουλάκης αναφέρεται στις εξελίξεις του κλάδου των ακινήτων: -Διαχείριση των κόκκινων δανείων από τις τράπεζες -Πωλήσεις ακινήτων Δημοσίου -Επενδύσεις αλλοδαπών για απόκτηση VISA -Τουρισμός / κατασκευές ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα

Χριστοδουλάκης Ελ. Απόστολος - Προοπτικές επενδύσεων στον Τουριστικό Κλάδο των ακινήτων

Ο Απόστολος Ελ. Χριστοδουλάκης μιλάει για τις προοπτικές επενδύσεων στον τουριστικό κλάδο των ακινήτων και την τάση προς τα ξενοδοχεία και τις εκμισθώσεις πολυτελών ακινήτων μέσω AIRBNB.

Διαβάστε περισσότερα