Χριστοδουλάκης Ελ. Απόστολος - Τι αναμένουμε στον κλάδο των ακινήτων

https://www.youtube.com/watch?v=cgtGXO_gptw

Ο Απόστολος Ελ. Χριστοδουλάκης αναφερόμενος στον κλάδο των ακινήτων μιλάει για την χρηματοδότηση από τις τράπεζες, την φορολογία των ακινήτων και τους πλειστηριασμούς.