Χριστοδουλάκης Ελ. Απόστολος - Στοιχεία κατασκευών - Ανακαινίσεων και Οικοδομικών Αδειών

 https://www.youtube.com/watch?v=-L2wQorZ3sw

Ο Απόστολος Ελ. Χριστοδουλάκης αναφέρεται στα θετικά στοιχεία που προκύπτουν στον κλάδο των κατασκευών και των ανακαινίσεων, καθώς και στην αύξηση των νέων οικοδομικών αδειών.