Χριστοδουλάκης Ελ. Απόστολος - Εντατικοποίηση των πλειστηριασμών


https://www.youtube.com/watch?v=Gq4A9v_YmUY


Ο Απόστολος Ελ. Χριστοδουλάκης μιλάει για την εντατικοποίηση των πλειστηριασμών.