Χριστοδουλάκης Ελ.Απ.- Επενδύσεις στον κλάδο των ακινήτων


https://www.youtube.com/watch?v=qEtHtmGQSLQ

Ο Απόστολος Ελ. Χριστοδουλάκης αναφέρεται στις επενδύσεις στον κλάδο των ακινήτων από τις εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.