Ανακαίνιση: Πόσο θα κοστίσει?

Αν την κάνουμε μόνοι μας, συνήθως η ανακαίνιση κοστίζει όσα χρήματα έχουμε και παραπάνω. Για αυτό χρειάζεται:

  • Να γίνει ακριβής περιγραφή του εύρους και του είδους των εργασιών που θέλουμε
  • Να γίνει σωστή κοστολόγηση
  • Να ληφθούν υπόψη απρόβλεπτες καταστάσεις
  • Να υπάρχει συνεργασία με μία αξιόπιστη εταιρεία.

Εμείς στην Χριστοδουλάκης Ελ. Απόστολος, Κατασκευαστική-Πολυτελείς Ανακαινίσεις-Διαχείριση Ακινήτων, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να θέσετε και να τηρήσετε έναν προϋπολογισμό που θα είναι εντός των ορίων σας και θα σας δώσει ένα τέλειο αποτέλεσμα.

Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα για να συναντηθούμε.