Η εταιρία «Χριστοδουλάκης  Ελ. Απόστολος Κατασκευαστική – Ανακαινίσεις – Διαχείριση Ακινήτων» προσφέρει την δυνατότητα χρηματοδότησης των επενδύσεων σε ακίνητα, είτε αυτή αφορά επισκευές ή αγορά ακινήτου, σε προνομιακά επιτόκια και με τους ευνοϊκότερους όρους της αγοράς.

Η εταιρία μας συνεργάζεται με την Eurobank, διασφαλίζοντας την άριστη εξυπηρέτηση και την ταχύτητα χορήγησης του δανείου για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των επενδύσεων.


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 210 5722942.