ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Για την «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΛ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Κατασκευαστική – Ανακαινίσεις– Διαχείριση Ακινήτων» στις υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων περιλαμβάνονται τα εξής, για επιλεγμένα ακίνητα και περιπτώσεις:

  • Εύρεση διαθέσιμων ακινήτων και διαμεσολάβηση στην αγορά ή ενοικίαση
  • Εύρεση ενδιαφερόμενων και διαμεσολάβηση για την πώληση ή ενοικίαση
  • Προτάσεις αξιοποίησης επιλεγμένων ακινήτων
  • Επιλογή ενοικιαστών και εξέταση πιστοληπτικής ικανότητάς τους.
  • Εισπράξεις ενοικίων
  • Διαφήμιση ακινήτων
  • Εκτιμήσεις Ακινήτων, είτε απλές ή από ορκωτούς εκτιμητές για σύσταση εταιρειών.
  • Φορολογική  και Νομική Συμβουλευτική σε εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, Φυσικά Πρόσωπα και Κατοίκους Εξωτερικού

Στην «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΛ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Κατασκευαστική – Ανακαινίσεις – Διαχείριση Ακινήτων» το βασικό μας κριτήριο κατά διαχείριση ακινήτων είναι η βέλτιστη εκμετάλλευση του ακινήτου με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Ελάτε να διερευνήσουμε τις δυνατότητες συνεργασίας μας επικοινωνώντας στο 2105758594 ή στέλνοντας e-mail στο info@christodoulakiscorp.gr