ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

Η ανακαίνιση είτε εφαρμόζεται σε οικίες ή σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις, αποτελεί απαραίτητη παρέμβαση αύξησης της αξίας ενός ακινήτου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση:  

  • της ικανοποίησης των κατοίκων του κτιρίου.
  • της ικανοποίησης των πελατών της κάθε επιχείρησης και αύξηση των πωλήσεων.
  • της αξίας ενοικίασης ή πώλησης του ακινήτου.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΛ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Κατασκευαστική – Ανακαινίσεις – Διαχείριση Ακινήτων» περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Αρχιτεκτονική Πρόταση για την αποτύπωση της νέας κατάστασης
  • Κοστολόγηση
  • Ολοκληρωμένη κατασκευή και αποκατάσταση, αναβάθμιση ή εκσυγχρονισμός της κατά περίπτωση δομής.

Στην «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΛ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Κατασκευαστική – Ανακαινίσεις – Διαχείριση Ακινήτων» το βασικό μας κριτήριο κατά την ανακαίνιση είναι η μέγιστη δυνατή αύξηση της αξίας του ακινήτου με στοχευμένες παρεμβάσεις σε συνδυασμό με  το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Ελάτε να διερευνήσουμε τις δυνατότητες συνεργασίας μας επικοινωνώντας στο 2105758594 ή στέλνοντας e-mail στο info@christodoulakiscorp.gr