Ο Απόστολος Ελ. Χριστοδουλάκης απαντά σε ερώτημα σχετικά με τις προοπτικές του κλάδου ακινήτων της Ελληνικής οικονομίας.